Deltagare

Anmäl dig
till utställningen

  • De 250 st första lastbilar som anmäler sig och bockar i ”Want to compete”, fördelat utifrån antal startplatser i de olika klasserna enligt separat lista, får delta i tävlingsmomentet. Övriga är lika välkomna men utom tävlan!
  • 50 st ”Wild cards” kan delas ut till bilar som inte hunnit anmäla i tid.
  • Lastbilar utom tävlan får fortfarande en lapp att sätta i rutan, startnumret är för att delta i Best In Show samt Best In Lights och står tillsammans med de tävlande lastbilarna i domarbedömningsklasserna.

Alla hela och rena lastbilar är fortsatt välkomna!

Därför uppmanar vi så många som möjligt att ta ställning till om man vill delta i tävlingsmomentet eller inte. Kommer man fram till att man vill delta i tävlingsmomentet ska man bocka i knappen ”Want to compete” för att få den möjligheten. Denna ruta att bocka i är ett aktivt val man måste göra, annars anmäls man automatiskt som utom tävlan.

Mästarklassen och Mini STS: de ekipage som ingår i dessa klasser står utanför ovan regler.

IMG_0402