Deltagare

Anmälan för deltagare

Vi har passerat 1 000 anmälda lastbilar. Anmälan är stängd för i år. Det går fortfarande att anmäla sig till reservlistan.

  • Vi har passerat 1 000 anmälda lastbilar. Anmälan är stängd för i år. Det går fortarabde att anmäla sig till reservlistan.

  • De 250 st första lastbilar som anmäler sig och väljer tävlingsklass i Steg 3 - Din anmälan, fördelat utifrån antal startplatser i de olika klasserna. Övriga är lika välkomna men utom tävlan!

  • 50 st ”Wild cards” kan delas ut till bilar som inte hunnit anmäla i tid.
  • Lastbilar utom tävlan får fortfarande en lapp att sätta i rutan, startnumret är för att delta i Best In Show samt Best In Lights och står tillsammans med de tävlande lastbilarna i domarbedömningsklasserna.

Alla hela och rena lastbilar är fortsatt välkomna!

Därför uppmanar vi så många som möjligt att ta ställning till om man vill delta i tävlingen eller inte. Kommer man fram till att man vill delta i tävlingen är det viktigt att välja tävlingsklass under Steg 3 i anmälan för att få den möjligheten.

OBS! Vill du inte bli jurybedömd - välj "Ej tävlande" i rullistan i Steg 3.

Mästarklassen: de ekipage som ingår i mästarklassen står utanför ovan regler.

Kostnad för deltagande

Pris / deltagande chaufför - 500 kr

1